Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Naujienos

Verslumo kompetencija – raktas į konkurencinį pranašumą ir sėkmę darbo rinkoje?

Tema ir potemė: Aktualijos

Aukštojo mokslo reformos kontekste vyksta daug diskusijų – kokios turi būti šiuolaikinės aukštojo mokslo institucijos, kokią vertę jos turi sukurti savo studentams, jog jie būtų konkurencingi darbo rinkoje. Vienas iš būtinų įgūdžių, kuris apima labai daug sričių ir kurį būtinai turėtų įgyti studentai – verslumas.

Apie šios kompetencijos svarbą ir naudą vis daugiau kalbama visuomenėje. Tačiau kaip reikėtų išmokyti ir mokytis verslumo? Vilniaus universiteto Verslo mokykla šių metų balandžio 10 d. suorganizavo diskusiją, kurioje ir pakvietė pasidalinti savo patirtimi ir įžvalgomis Vilniaus universiteto bendriuomenės, Vilniaus kolegijos, Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parko, Studijų kokybės vertinimo centro, verslo atstovus. Diskusiją labai praturtino Cincinačio universiteto (JAV) Verslumo centro steigėjo prof. Charles H. Matthews patirtis ir patarimai.

„Verslumas arba antreprenerystė – tai gebėjimas kurti vertę vartotojams, darbuotojams, visuomenei ir pačiam verslui. Verslumo kompetencija itin svarbi šiuolaikiniame pasaulyje ir Vilniaus universiteto studentams ji suteikia labai svarbų konkurencinį panašumą. Dėl šios priežasties mes siekiame, jog verslumo „virusas“ pasklistų visose Universiteto programose, ir kuo daugiau mūsų studentų įgytų šių svarbių įgūdžių“, –  teigia diskusijoje dalyvavęs Vilniaus universiteto studijų prorektorius doc. dr. Valdas Jaskūnas.

Diskusijos metu verslumą dėstantys dėstytojai pasidalino savo praktine patirtimi, su kokiais iššūkiais, studentų (ne)pasirengimu ir skirtinga motyvacija jiems tenka susidurti norint studentams išugdyti šią kompetenciją bei siekiant suteikti jiems daugiau pasitikėjimo savimi, savo komanda, gebėjimu spręsti problemas ir idėją paversti veiksmu ar verslu. Ne kartą buvo pastebėta, jog siekiant ugdyti verslumo kompetenciją yra labai svarbu užtikrinti abiejų pusių – tiek studentų, tiek dėstytojų – mokymosi sinergiją.

„Verslumas yra ne tik kompetencija, tai tam tikra prasme yra reiškinys, todėl jo reikia mokytis abipusiškai – ir studentams, ir dėstytojams. Dėl šios priežasties studijos ir mokymosi procesas turi būti kaip gyvas organizmas – nuolat atsinaujinantis ir reaguojantis į  aplinkos pokyčius ir dinamiką “, –  teigia Vilniaus universiteto Verslo mokyklos direktorė dr. Birutė Miškinienė.

Diskusijos metu iškilo daug idėjų kaip verslumo kompetencijos ugdymą būtų galima inovatyviai integruoti į studijų procesą: komandinį darbą dėstyti kaip atskirą temą, nes tai nėra savaime įgyjama kompetencija; paskaitų metu analizuoti tikrus atvejus ir pristatyti tikras gyvenimo istorijas, taip įtraukiant į mokymosi procesą ir verslo atstovus; padėti studentams įsitraukti į tinklaveiką ir skatinti juos dalyvauti renginiuose; naudoti „blockchain“ technologijas studijų procese ir kt. Taip pat išaiškėjo poreikis plačiau dalintis savo patirtimi siekiant geriausio bendro rezultato, todėl numatoma, jog ateityje bus organizuojama daugiau diskusijų verslumo temos aptarimui.