Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Naujienos

Pasieniečiais pageidaujantys tapti asmenys raginami teikti dokumentus

Tema ir potemė: Aktualijos

            Pasieniečių mokykla šiais metais kviečia mokytis ir įgyti pasieniečio profesiją. Asmenys, pageidaujantys mokytis Pasieniečių mokykloje ir gauti siuntimą, turi kreiptis į VSAT rinktinių Bendrųjų reikalų skyrius ir pateikti prašymus iki 2017 m. liepos 17 d. VSAT rinktinių Bendrųjų reikalų skyrius informuoja pretendentus apie dokumentus, kurie reikalingi siuntimo į Pasieniečių mokyklą gavimui, ir, esant galimybei, sudaro sąlygas šiuos dokumentus pateikti elektroniniu būdu. 

            Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

- prašymą dėl siuntimo į mokyklą išdavimo;

- asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

- brandos atestatą ir jo priedus (originalus arba notaro patvirtintas kopijas; gali būti pateikiami iki patikrinimo pabaigos);

- užpildytą anketą (gyvenimo aprašymą);

- sutikimą būti tikrinamam valstybės informacinėse sistemose ir registruose (kai būtina, ir kriminalinės žvalgybos subjektų informacinėse sistemose;

- vairuotojo pažymėjimą, leidžiantį vairuoti B kategorijos transporto priemones (jei turi);

- jei atliko nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar baigė bazinius karinius mokymus, tai patvirtinančius dokumentus;

- jei pretendentas yra našlaitis arba pareigūno, žuvusio atliekant tarnybines pareigas, vaikas, tai patvirtinančius dokumentus;

- jei pretendentas yra (buvo) Jaunojo pasieniečio būrelio ar Lietuvos šaulių sąjungos narys, Generolo P. Plechavičiaus kadetų licėjaus kadetas, tai patvirtinančius dokumentus ir su šia naryste susijusių Jaunojo pasieniečio būrelio, Generolo P. Plechavičiaus kadetų licėjaus ar Lietuvos šaulių sąjungos rekomendaciją;

- jei pretendentas turi aukštąjį universitetinį arba neuniversitetinį išsilavinimą, tai patvirtinančius dokumentus.

            Pateikus nurodytus dokumentus visi pretendentai siunčiami pasitikrinti sveikatos būklės, tikrinama jų nepriekaištinga reputacija ar jie atitinka visus reikalavimus keliamus vidaus tarnybai.

Pretenduojantis į vidaus tarnybą asmuo turi būti Lietuvos Respublikos pilietis ir mokėti lietuvių kalbą, būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 60 metų, turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, esantis tokios sveikatos būklės bei tokio fizinio pasirengimo, kuris leistų eiti pareigas vidaus tarnyboje, ir esantis nepriekaištingos reputacijos, būti baigęs vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigą ar kitą švietimo įstaigą vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu arba vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursus.

            Gavę siuntimus pretendentai į Pasieniečių mokyklą bus priimami rugpjūčio mėnesį. Atranka Pasieniečių mokykloje bus vykdoma trimis etapais. Pirmasis etapas – pretendentų fizinio pasirengimo įskaita, kuri vyks 2017 m. rugpjūčio 16–17 d. Antrasis etapas – pretendentų bendrųjų žinių testas, kuris vyks 2017 m. rugpjūčio 18 d. Trečiasis – pretendentų konkursinio balo nustatymas – 2017 m. rugpjūčio 18  d. Įstojusių pretendentų sąrašų paskelbimas interneto tinklapiuose (www.pasienis.lt, www.pasienietis.lt) – 2017 m. rugpjūčio 21 d. Mokslo metų pradžia – 2017 m. rugpjūčio 28 d.

Pasieniečių mokykla yra profesinio mokymo įstaiga, rengianti kvalifikuotus pasieniečius, besirūpinanti pareigūnų mokymu, jų kvalifikacijos tobulinimu. Ji įsikūrusi Vilniaus rajone, Medininkuose. Čia kursantams sudarytos puikios mokymosi ir buities sąlygos. Pasieniečių mokykloje mokslai trunka 1 metus. Kursantai yra aprūpinami uniformine apranga, nemokamai apgyvendinami bendrabutyje, Lietuvos Vyriausybės nustatyta tvarka gauna stipendiją.  Kursantams, baigusiems Pasieniečių mokyklą, išduodami profesinio mokymo diplomai ir kiti pažymėjimai, jiems suteikiama pasieniečio profesinė kvalifikacija. Vadovaujantis Stojimo į vidaus tarnybą sutartimi, visi absolventai įdarbinami Tarnybos padaliniuose.

Norintiems mokytis ir įgyti pasieniečio profesiją daugiau informacijos apie Pasieniečių mokyklą ir atrankas galima rasti interneto tinklalapiuose: www.pasienietis.lt, www.pasienis.lt. Atrankos taisykles galima rasti čia.