Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Mobiliosios elektronikos taisytojo modulinė profesinio mokymo programa

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Mobiliosios elektronikos taisytojas, LTKS IV

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Programos aprašymo santrauka

Programos tikslas – parengti kvalifikuotą mobiliosios elektronikos taisytoją, gebantį teikti mobiliosios įrangos taisymo bei priežiūros paslaugas. Mokymo programa apibrėžia šias veiklos sritis: darbas su technine įranga, darbas su programine įranga, mobiliosios įrangos konfigūravimas, remontas ir testavimas. Mobiliosios įrangos taisytojas gali dirbti įmonėse, kurios užsiima mobiliosios įrangos priežiūra ar aptarnavimu, garantiniu ar pogarantiniu remontu. Praktika atliekama įmonėse, kurios užsiima mobiliosios įrangos remontu. Praktikos metu demonstruojamos, įtvirtinamos ir tobulinamos įgytos kompetencijos. Mobiliosios įrangos taisytojo kvalifikacija suteikiama baigus visą mokymo programą ir įgijus visas kompetencijas. Asmens kompetencijų vertinimo metu vertinamos profesinės žinios, praktiniai gebėjimai ir įgūdžiai. Įgytų kompetencijų vertinimą sudaro dvi dalys: teorinių žinių patikrinimas – testas ir praktinė dalis, kurios metu tikrinamos ir vertinamos pasirinktos kompetencijos. Baigus šią programą mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų studijų srities programas. Programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą. Ši programa skirta tęstiniam profesiniam mokymui.

10110

Daugiau apie programą

Institucijos pavadinimas

Kauno informacinių technologijų mokykla

Institucijos buveinė (adresas)

Kaunas, Laisvės al. 33

Institucijos priėmimo komisijos telefonas

+370 37 201710

Institucijos priėmimo komisijos el. paštas

info@kitm.lt

Institucijos svetainės adresas

www.kitm.lt
Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.