Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Floristo modulinė profesinio mokymo programa

Švietimo sritis

Menai

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Floristas, LTKS IV

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Įgytas pagrindinis išsilavinimas ir ne mažiau nei 14 metų.

Programos aprašymo santrauka

Modulinė floristo profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą floristą, gebantį integruotis į sparčiai kintančią šalies darbo rinką, organizuoti floristo darbą, teikti floristo paslaugas klientams. Programa parengta, atsižvelgiant į darbo rinkos pokyčius ir programos rengimo darbo grupės atliktus tyrimo rezultatus. Floristo profesijos tikslas – komponuoti augalus, teikti floristines paslaugas.
Būsimieji floristai teoriniuose užsiėmimuose mokomi profesijos technologinių žinių, ekonomikos ir verslumo, specialybės užsienio kalbos, bendravimo psichologijos ir profesinės etikos, lietuvių kalbos kultūros ir specialybės kalbos.
Praktikos metu demonstruojamos, įtvirtinamos ir tobulinamos įgytos kompetencijos. Floristo kvalifikacija suteikiama baigus visą mokymo programą ir įgijus apibrėžtas kompetencijas. Asmens kompetencijų vertinimo metu vertinamos profesinės žinios, praktiniai gebėjimai ir įgūdžiai. Įgytų kompetencijų vertinimą sudaro dvi dalys: teorinių žinių patikrinimas – testas ir praktinė dalis, kurios metu tikrinamos ir vertinamos pasirinktos kompetencijos, pirmenybę teikiant šioms kompetencijoms: augalų pažinimo bei paruošimo komponuoti, augalų komponavimo technologijų, proginių bei šventinių kompozicijų kūrimo, interjero ir aplinkos floristinių kompozicijų kūrimo.

Amžiaus reikalavimai

Ne mažiau 14 metų.

9390

Daugiau apie programą

Institucijos pavadinimas

Klaipėdos technologijų mokymo centras

Institucijos buveinė (adresas)

Klaipėda, Puodžių g. 10, LT-92127

Institucijos priėmimo komisijos telefonas

+370 46 313682

Institucijos priėmimo komisijos el. paštas

sekretorius@ktmc.lt

Institucijos svetainės adresas

www.ktmc.lt
Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.