Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Automobilių kėbulo remontininko modulinė profesinio mokymo programa

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Automobilių kėbulo remontininkas/4

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Programai taikomas didesnis brangumo koeficientas

Programos aprašymo santrauka

Programos tikslas – parengti kvalifikuotą, pajėgų konkuruoti darbo rinkoje automobilių kėbulo remontininką. Baigus programą, automobilių kėbulo remontininkas, gebės dirbti įvairiose automobilių priežiūros ir remonto paslaugas teikiančiose bei specializuotose automobilių kėbulų remonto, dažymo ir priežiūros įmonėse, sudaryti tinkamas mokymo ir mokymosi sąlygas, kurios užtikrintų kompetencijų, reikalingų skirtingiems automobilių kėbulo remontininko veiklos procesams: automobilių kėbulams diagnozuoti, remontuoti, dažyti, prižiūrėti, langų stiklams remontuoti, deformacijų šalinimui bei specializuotam antikoroziniam kėbulo apdorojimui, ugdymą. Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Automobilių kėbulo remontininko kvalifikacija suteikiama mokiniui, baigusiam visą mokymo programą ir pasiekusiam numatytus mokymo tikslus. Mokinio profesinio pasirengimo lygis nustatomas pagal profesinio mokymo žinių ir kompetencijų vertinimo rezultatus. Ši programa skirta pirminiam profesiniam mokymui.

Amžiaus reikalavimai

Ne jaunesni kaip 14 metų

9642

Daugiau apie programą

Institucijos pavadinimas

Klaipėdos technologijų mokymo centras

Institucijos buveinė (adresas)

Klaipėda, Puodžių g. 10, LT-92127

Institucijos priėmimo komisijos telefonas

+370 46 313682

Institucijos priėmimo komisijos el. paštas

sekretorius@ktmc.lt

Institucijos svetainės adresas

www.ktmc.lt
Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.