Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Automobilių elektros įrengimų remontininko modulinė profesinio mokymo programa

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Automobilių elektros įrengimų remontininkas, LTKS IV

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Programos aprašymo santrauka

Programos tikslas - parengti kvalifikuotus automobilių elektros įrengimų remontininkus. Baigus programą, automobilių elektros įrengimų remontininkas, gebės atlikti automobilio elektros įrenginių diagnostiką, techninę priežiūrą, remontą, montuoti specialią papildomą elektros įrangą, laikantis darbų saugos, aplinkosaugos ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimų. Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Automobilių elektros įrengimų remontininko kvalifikacija suteikiama mokiniui, baigusiam visą mokymo programą ir pasiekusiam numatytus mokymo tikslus. Mokinio profesinio pasirengimo lygis nustatomas pagal profesinio mokymo žinių ir kompetencijų vertinimo rezultatus. Asmenys, įgiję automobilių elektros įrengimų remontininko kvalifikaciją, galės dirbti automobilių remonto paslaugas teikiančiose įmonėse arba vykdyti individualią veiklą. Baigus šią programą ir įgijus vidurinį išsilavinimą, mokslą galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų studijų srities programas. Ši programa skirta pirminiam profesiniam mokymui.

Amžiaus reikalavimai

Ne jaunesni kaip 14 metų

9596

Daugiau apie programą

Institucijos pavadinimas

Klaipėdos technologijų mokymo centras

Institucijos buveinė (adresas)

Klaipėda, Puodžių g. 10, LT-92127

Institucijos priėmimo komisijos telefonas

+370 46 313682

Institucijos priėmimo komisijos el. paštas

sekretorius@ktmc.lt

Institucijos svetainės adresas

www.ktmc.lt
Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.