Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Automobilių mechanikas, LTKS IV

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Programos aprašymo santrauka

Modulinė automobilių mechaniko profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotus automobilių mechanikus, gebančius derinti, montuoti, prižiūrėti, tvarkyti ir taisyti keleivinių automobilių, sunkvežimių, motociklų ir kitų variklinių transporto priemonių variklius ir mechaninę bei kitą panašią įrangą. Baigus programą, automobilių mechanikai gebės dirbti įvairiose automobilių priežiūros ir remonto paslaugas teikiančiose bei specializuotose automobilių įrenginių remonto ir techninės priežiūros įmonėse. Bus sudarytos tinkamos mokymo ir mokymosi sąlygos, kurios užtikrins kompetencijų, reikalingų skirtingiems automobilių mechaniko veiklos procesams, ugdymą: automobilių variklių, „Otto“ variklių maitinimo ir uždegimo sistemų, dyzelinių variklių maitinimo sistemų, transmisijos, važiuoklės, stabdžių, elektros įrenginių derinimo, montavimo, priežiūros, tvarkymo ir taisymo. Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Automobilių mechaniko kvalifikacija suteikiama mokiniui, baigusiam visą mokymo programą ir pasiekusiam numatytus mokymo tikslus. Mokinio profesinio pasirengimo lygis nustatomas pagal profesinio mokymo žinių ir kompetencijų vertinimo rezultatus. Ši programa skirta pirminiam profesiniam mokymui.

Amžiaus reikalavimai

Ne jaunesni kaip 14 metų

9695

Daugiau apie programą

Institucijos pavadinimas

Klaipėdos technologijų mokymo centras

Institucijos buveinė (adresas)

Klaipėda, Puodžių g. 10, LT-92127

Institucijos priėmimo komisijos telefonas

+370 46 313682

Institucijos priėmimo komisijos el. paštas

sekretorius@ktmc.lt

Institucijos svetainės adresas

www.ktmc.lt
Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.