Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Švietimo sritis

Žemės ūkis

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojas, LTKS IV

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Programos trukmė

Grupinio mokymosi, 1,5, Metais

Programos aprašymo santrauka

Pagrindinis modulinės programos tikslas – parengti kvalifikuotą dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotoją, gebantį dirbti samdomą želdynų įrengimo ir priežiūros darbą valstybinėse ar individualiose įmonėse ir (arba) savarankiškai organizuoti ir vykdyti veiklą susijusią su želdynų įrengimu ir priežiūra, dekoratyvinių augalų auginimu, priežiūra bei realizavimu. Mokymas pagal parengtą modulinę programą garantuoja, kad asmenys įgis žinių ir specialiųjų gebėjimų, reikalingų individualios įmonės kūrimui, plėtrai, valdymui bei sodų ir medelynų produkcijos gamybai ir realizavimui. Būsimieji dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojai mokomi: pažinti, dauginti, auginti, formuoti dekoratyvinius augalus, paruošti teritoriją želdynų įrengimui, įrengti ir prižiūrėti želdynus bei mažosios architektūros elementus, naudoti mechanizmus ir techniką skirtą želdynų įrengimui ir priežiūrai, įveisti sodą. Baigiamasis modulis skirtas apibendrinti mokymąsi ir įtvirtinti mokymosi metu įgytas kompetencijas. Ši programa skirta tęstiniam profesiniam mokymui.

Programos moduliai

20158
Daugiau apie programą

Institucijos pavadinimas

Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla

Institucijos buveinė (adresas)

Šalčininkų r. sav., Dieveniškės, Geranionų g. 42

Institucijos priėmimo komisijos telefonas

+370 380 54225

Institucijos priėmimo komisijos el. paštas

info@dieveniskiutvm.lt

Institucijos svetainės adresas

http://www.dieveniskiutvm.lt/
Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.