Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Dažytojas, LTKS III

Pavadinimas anglų kalba

Painter

Valstybinis kodas

F143305

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2021-11-17

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Veiklos objektas: statinių išorės ir vidaus paviršių dažymas, dekoravimas, jų remontas.
Tipinės darbo priemonės: asmeninės apsaugos priemonės, glaistyklė, šepečiai, purkštuvai, karšto oro fenai, paviršiaus paruošimo mažieji mechanizmai (gręžimo, kalimo, šlifavimo elektromechaniniai prietaisai), cheminės priemonės, paviršių valymo ir plovimo įrenginiai, matavimo, tikrinimo prietaisai, šveitimo popierius, tinklelis, kaladėlės, popieriaus, tinklelio laikikliai, teptukai, voleliai, glaisto purškimo įrenginiai, glaisto šlifuokliai, beorės ir orinės dažymo sistemos, aukšto slėgio, elektrostatinio dažymo įrenginiai ir kt.
Tipinės darbo sąlygos: dirbama statinių patalpose ir lauke, su aplinkai ir žmogui agresyviomis medžiagomis, tenka dirbti dideliame aukštyje; darbo aplinka gali būti dulkėta, purvina, priklausoma nuo oro sąlygų. Dėl darbų specifikos darbuotojas aprūpinamas specialia apranga.
Papildoma informacija: dažytojas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, tvarios statybos principais. Jam svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, kūno koordinacija, fizinė ištvermė, gebėjimas dirbti komandoje. Dažytojas geba planuoti savo veiklą pagal pateiktas užduotis, naudodamasis aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo pagalba, prisitaiko prie veiklos būdų, medžiagų ir priemonių įvairovės, atlieka įvairius veiklos veiksmus ir operacijas, pritaikydamas žinomus ir išbandytus sprendimus, naudojasi brėžiniais, specifikacijomis ir žodine informacija. Įgiję šią kvalifikaciją asmenys galės dirbti statybos įmonėse arba vykdyti individualią veiklą.
Pagrindinius kvalifikacijos vienetus sudarančios kompetencijos:
1. Sandėliuoti statinio dažymo medžiagas, gaminius ir įrangą.
2. Paruošti ir sutvarkyti dažytojo darbo vietą.
3. Skaityti statinio darbo projektą.
4. Paruošti dažomus statinio paviršius ir medžiagas.
5. Glaistyti ir šlifuoti statinio dažomus paviršius rankiniu būdu.
6. Dažyti statinio paviršius rankiniu būdu.
7. Glaistyti ir šlifuoti statinio paviršius mechanizuotu būdu.
8. Dažyti statinio paviršius mechanizuotu būdu.
9. Dekoruoti pastato paviršius apmušalais.
10. Dekoruoti statinio paviršius dažų mišiniais.