Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Marinos Mižigurskajos privati gimnazija

Pavadinimas anglų kalba

Public Institution Marina Mizhigurskaja Gymnasium

Kodas

191713199

Teisinė forma

Viešoji įstaiga

Teisinis statusas, teisinio statuso įgijimo ir netekties datos

Teisinis statusas neįregistruotas

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Marinos_Mižigurskajos_privati_.pdf

Grupė

Bendrojo ugdymo mokykla

Priklausomybė

Nevalstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Gimnazija

Adresas

Darželio g. 7, Vilnius

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Gimnazijos tipo gimnazija visų amžiaus tarpsnių vaikams

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 5 2670518, http://www.mmschool.vilnius.lm.lt/, rastine@mmschool.vilnius.lm.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Marina Mižigurskaja, Fizinis asmuo
Marina Mižigurskaja, Fizinis asmuo

Finansavimo šaltiniai

Dalininkų įnašai, Kitos teisėtai įgytos lėšos, Mokestis už mokslą

Pagrindinio tipo aprašymas

Bendrojo ugdymo mokykla, vykdanti akredituotą vidurinio ir pagrindinio ugdymo antrąją dalį programas. Atskiru atveju gali vykdyti akredituotą vidurinio ir pagrindinio ugdymo programas ar akredituotą vidurinio, pagrindinio ir pradinio ugdymo programas

Ekspertinis vertinimas galioja iki

Nėra duomenų

Mokslo sritys, kryptys, šakos

Nėra duomenų
Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos