Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Druskininkų amatų mokykla

Pavadinimas anglų kalba

Druskininkai Trade School

Kodas

191851780

Teisinė forma

Viešoji įstaiga

Teisinis statusas, teisinio statuso įgijimo ir netekties datos

Išregistruotas, 2018-08-31, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Druskininkų_amatų_mokykla.pdf

Grupė

Profesinio mokymo įstaiga

Priklausomybė

Valstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Profesinio mokymo įstaiga

Adresas

Druskininkų sav. Druskininkų m. Gardino g. 45

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Profesinio mokymo įstaiga, teikianti pirminį ir tęstinį profesinį mokymą

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 313 52690, +370 313 52690, http://www.dam.lt/, sekretore@dam.lt

Priėmimo komisijos telefonas, elektroninis paštas

+370 313 52690, sekretore@dam.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Steigėjas (ŠMIR)

Finansavimo šaltiniai

Savivaldybės biudžetas, Valstybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Formaliojo švietimo mokykla, kurios pagrindinė veikla - profesinis mokymas pagal profesinio mokymo programas, padedantis asmeniui įgyti kvalifikaciją ar ją tobulinti arba įgyti kompetenciją, reikalingą atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai

Ekspertinis vertinimas galioja iki

Nėra duomenų

Mokslo sritys, kryptys, šakos

Nėra duomenų
Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos