Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras

Pavadinimas anglų kalba

Radviliskis technology and bussiness teaching center

Kodas

190977872

Teisinė forma

Viešoji įstaiga

Teisinis statusas, teisinio statuso įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 2019-01-02, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Radviliskio prof nuost2018.pdf

Grupė

Profesinio mokymo įstaiga

Priklausomybė

Valstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Profesinio mokymo įstaiga

Adresas

Radviliškio r. sav. Radviliškio m. Gedimino g. 81

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Profesinio mokymo įstaiga, teikianti pirminį ir tęstinį profesinį mokymą

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 422 53957, +370 421 53682, http://www.rtvmc.lt/, info@rtvmc.lt

Priėmimo komisijos telefonas, elektroninis paštas

+370 422 53957, info@rtvmc.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Steigėjo teises įgyvendinantis dalyvis
Lietuvos Respublika, Savininkas (ŠMIR)

Finansavimo šaltiniai

Kitos teisėtai įgytos lėšos, Parama, Valstybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Formaliojo švietimo mokykla, kurios pagrindinė veikla - profesinis mokymas pagal profesinio mokymo programas, padedantis asmeniui įgyti kvalifikaciją ar ją tobulinti arba įgyti kompetenciją, reikalingą atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai

Ekspertinis vertinimas galioja iki

Nėra duomenų

Mokslo sritys, kryptys, šakos

Nėra duomenų
Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Padaliniai

Pavadinimas
Buveinė (adresas)
Kontaktai

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras

Radviliškio r. sav. Radviliškio m. Gedimino g. 81+370 422 53957
info@rtvmc.lt
http://www.rtvmc.lt/

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro Šeduvos technologijų ir verslo mokymo skyrius

Jaunimo g. 12, Raudondvario k., Pakalniškių sen., Radviliškio r. sav.+370 422 44410
rautem@takas.lt
http://www.stvm.lm.lt/