Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Viešoji įstaiga "Nacionalinė moksleivių akademija"

Pavadinimas anglų kalba

The National Student Academy

Kodas

300628321

Teisinė forma

Viešoji įstaiga

Teisinis statusas, teisinio statuso įgijimo ir netekties datos

Teisinis statusas neįregistruotas

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Viešoji_įstaiga_Nacionalinė_mo.pdf

Grupė

Neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla

Priklausomybė

Nevalstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla

Adresas

Rimvydo g. 18-44, Kaunas

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Neformaliojo vaikų švietimo grupės kalbų mokymo mokykla

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 677 68899, +370 37 300308, http://www.nmakademija.lt, nacionalineakademija@gmail.com

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Bronė Narkevičienė, Steigėjas (ŠMIR)
Mstislavo Rostropovičiaus paramos ir labdaros fondas "Pagalba Lietuvos vaikams", Steigėjas (ŠMIR)

Finansavimo šaltiniai

Dalininkų įnašai, Kitos teisėtai įgytos lėšos, Parama, Tarptautinių ir užsienio fondų, organizacijų lėšos

Pagrindinio tipo aprašymas

Neformaliojo vaikų švietimo mokykla, kuri:1. tenkina mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius; 2. sistemiškai plečia tam tikros srities žinias, stiprina gebėjimus ir įgūdžius ir suteikia asmeniui papildomas dalykines kompetencijas

Ekspertinis vertinimas galioja iki

Nėra duomenų

Mokslo sritys, kryptys, šakos

Nėra duomenų
Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos