Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Visagino lopšelis-darželis "Auksinis gaidelis" (Vaikystės pedagogikos centras)

Pavadinimas anglų kalba

Visaginas Kindergarten and Childhood Pedagogy centre "Auksinis gaidelis"

Kodas

190230639

Teisinė forma

Biudžetinė įstaiga

Teisinis statusas, teisinio statuso įgijimo ir netekties datos

Teisinis statusas neįregistruotas

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Visagino_lopšelis_darželis_Auk.doc

Grupė

Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Priklausomybė

Savivaldybės

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Adresas

Tarybų g. 9, Visaginas

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga lopšelis-darželis

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 386 72057, +370 386 71706, http://www.auksinisgaidelis.lt, sekretore@auksinisgaidelis.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Visagino savivaldybės taryba, Juridinis asmuo

Finansavimo šaltiniai

Savivaldybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Neformaliojo švietimo mokykla, vykdanti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas

Ekspertinis vertinimas galioja iki

Nėra duomenų

Mokslo sritys, kryptys, šakos

Nėra duomenų
Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos