Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija

Pavadinimas anglų kalba

Kretinga Jurgis Pabreza University Gymnasium

Kodas

190284291

Teisinė forma

Biudžetinė įstaiga

Teisinis statusas, teisinio statuso įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 1994-10-17, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

J.Pabrėžos univ.gimnazijos nuostatai.pdf

Grupė

Bendrojo ugdymo mokykla

Priklausomybė

Savivaldybės

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Gimnazija, Pagrindinė mokykla

Adresas

Kretinga, Savanorių g. 56

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Gimnazijos tipo gimnazija

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 672 99180, https://www.kjpg.lt/, info@kjpg.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Kretingos rajono savivaldybės taryba, Juridinis asmuo
Kretingos rajono savivaldybės taryba, -
Kretingos rajono savivaldybė, -

Finansavimo šaltiniai

Savivaldybės biudžetas, Valstybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Bendrojo ugdymo mokykla, vykdanti akredituotą vidurinio ir pagrindinio ugdymo antrąją dalį programas. Atskiru atveju gali vykdyti akredituotą vidurinio ir pagrindinio ugdymo programas ar akredituotą vidurinio, pagrindinio ir pradinio ugdymo programas

Ekspertinis vertinimas galioja iki

Nėra duomenų

Mokslo sritys, kryptys, šakos

Nėra duomenų
Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos