Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Klaipėdos Maksimo Gorkio progimnazija

Pavadinimas anglų kalba

Maksimo Gorkio Progymnasium

Kodas

190438234

Teisinė forma

Biudžetinė įstaiga

Teisinis statusas, teisinio statuso įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 1995-10-22, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

M. Gorkio progimnazija Nr.T2-111.docx

Grupė

Bendrojo ugdymo mokykla

Priklausomybė

Savivaldybės

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Progimnazija, Ikimokyklinio ugdymo mokykla, Pradinė mokykla

Adresas

Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. S. Daukanto g. 5

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Progimnazijos tipo progimnazija, Ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga lopšelis-darželis, Pradinės mokyklos tipo pradinė mokykla

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 46 410957, +370 46 410957, http://www.gorkio.lt, gorkio.mokykla@gmail.com

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Klaipėdos miesto savivaldybės taryba, -
Klaipėdos miesto savivaldybė, -

Finansavimo šaltiniai

Kitos teisėtai įgytos lėšos, Parama, Savivaldybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Bendrojo ugdymo mokykla, vykdanti pagrindinio ugdymo pirmąją dalį arba pagrindinio ugdymo pirmąją dalį ir pradinio ugdymo programas

Ekspertinis vertinimas galioja iki

Nėra duomenų

Mokslo sritys, kryptys, šakos

Nėra duomenų
Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos