Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis "Šypsenėlė"

Pavadinimas anglų kalba

Marijampole Nursery-Kindergarten "Šypsenėlė"

Kodas

191649519

Teisinė forma

Biudžetinė įstaiga

Teisinis statusas, teisinio statuso įgijimo ir netekties datos

Teisinis statusas neįregistruotas

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Marijampolės_vaikų_lopšelis_da.doc

Grupė

Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Priklausomybė

Savivaldybės

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Adresas

R. Juknevičiaus g. 80, Marijampolė

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga lopšelis-darželis

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 343 72524, http://ldsypsenele.lt, info@ldsypsenele.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Marijampolės savivaldybės taryba, Juridinis asmuo
Marijampolės savivaldybės taryba, Juridinis asmuo

Finansavimo šaltiniai

Savivaldybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Neformaliojo švietimo mokykla, vykdanti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas

Ekspertinis vertinimas galioja iki

Nėra duomenų

Mokslo sritys, kryptys, šakos

Nėra duomenų
Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos