Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Klaipėdos "Medeinės" mokykla

Pavadinimas anglų kalba

Klaipėda Medeines school

Kodas

190983626

Teisinė forma

Biudžetinė įstaiga

Teisinis statusas, teisinio statuso įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 2013-08-30, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Klaipėdos_Medeinės_mokykla.doc

Grupė

Bendrojo ugdymo mokykla

Priklausomybė

Savivaldybės

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Pagrindinė mokykla, Pradinė mokykla

Adresas

Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Panevėžio g. 2

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Pagrindinės mokyklos tipo specialioji mokykla, intelekto sutrikimą turintiems mokiniams, Pradinės mokyklos tipo specialioji mokykla, intelekto sutrikimą turintiems mokiniams

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 46 497893, +370 46 497893, www.klaipedosmedeine.lt, klaipedosmedeine@gmail.com

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Klaipėdos miesto savivaldybės taryba, -
Klaipėdos miesto savivaldybė, -

Finansavimo šaltiniai

Kitos teisėtai įgytos lėšos, Parama, Savivaldybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Bendrojo ugdymo mokykla, vykdanti pagrindinio ugdymo programą ar pagrindinio ugdymo ir pradinio ugdymo programas

Ekspertinis vertinimas galioja iki

Nėra duomenų

Mokslo sritys, kryptys, šakos

Nėra duomenų
Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos