Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Vilniaus vaikų socializacijos centras

Pavadinimas anglų kalba

Vilnius Children Socialization Center

Kodas

193014397

Teisinė forma

Biudžetinė įstaiga

Teisinis statusas, teisinio statuso įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 1994-10-28, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

2017vilnmergnuostpakei08-21 (1).docx

Grupė

Bendrojo ugdymo mokykla

Priklausomybė

Valstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Pagrindinė mokykla

Adresas

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. A. Jaroševičiaus g. 10B

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Pagrindinės mokyklos tipo vaikų socializacijos centras

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 5 2383467, +370 5 2383467, http://www.mergaiciucentras.lt/, infovvsc@gmail.com

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Juridinis asmuo
Lietuvos Respublika, -
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Juridinis asmuo

Finansavimo šaltiniai

Kitos teisėtai įgytos lėšos, Parama, Valstybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Bendrojo ugdymo mokykla, vykdanti pagrindinio ugdymo programą ar pagrindinio ugdymo ir pradinio ugdymo programas

Ekspertinis vertinimas galioja iki

Nėra duomenų

Mokslo sritys, kryptys, šakos

Nėra duomenų
Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos