Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Klaipėdos laivininkų mokykla

Pavadinimas anglų kalba

Klaipeda Shipping School

Kodas

190973856

Teisinė forma

Viešoji įstaiga

Teisinis statusas, teisinio statuso įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 2019-01-02, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Kl laivinink.pdf

Grupė

Profesinio mokymo įstaiga

Priklausomybė

Valstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Profesinio mokymo įstaiga

Adresas

Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Rambyno g. 14

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Profesinio mokymo įstaiga, teikianti pirminį ir tęstinį profesinį mokymą

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 46 341815, +370 46 378190, http://www.laivininkumokykla.lt, info@laivininkumokykla.lt

Priėmimo komisijos telefonas, elektroninis paštas

+370 46 341815, info@laivininkumokykla.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Steigėjo teises įgyvendinantis dalyvis
Lietuvos Respublika, Savininkas (ŠMIR)

Finansavimo šaltiniai

Valstybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Formaliojo švietimo mokykla, kurios pagrindinė veikla - profesinis mokymas pagal profesinio mokymo programas, padedantis asmeniui įgyti kvalifikaciją ar ją tobulinti arba įgyti kompetenciją, reikalingą atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai

Ekspertinis vertinimas galioja iki

Nėra duomenų

Mokslo sritys, kryptys, šakos

Nėra duomenų
Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos