Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Programos valstybinis kodas
Programa
Suteikiamos kvalifikacijos
6211NX029

Filosofija

6121NX033

Filosofija

6121NX042

Filosofija

6121MX005

Filosofija ir etika

6121NX037

Filosofija ir skaitmeninė kultūra

6121NX070

Medijų filosofija ir kultūrinės industrijos

6211NX040

Praktinė filosofija