Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Programos valstybinis kodas
Programa
Suteikiamos kvalifikacijos
6121LX032

Antreprenerystė ir vadyba

6121LX033

Aviacijos vadyba

6121BX018

Interneto inžinerija

6121JX045

Kūrybinės ir kultūrinės industrijos

6121NX051

Lingvistika

6121JX046

Mados industrija

6121JX047

Politikos komunikacija ir žurnalistika

6121JX048

Pramogų ir turizmo industrijos

6121LX034

Rinkodara ir reklamavimas

6121KX002

Tarptautinė verslo teisė

6121KX003

Teisė ir ekonomikos saugumas

6121LX069

Verslo vadyba

6121LX070

Verslo vadyba