Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Verslo administravimas (MBA) vadovams (anglų k. - Executive Master of Business Administration (MBA))

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Verslas

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Verslas ir administravimas (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo administravimo magistras (MBA)

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Jungtinis kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Jungtinis magistro diplomas, 7120J

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

60
Nuolatinė, 1, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6285LX001

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470410

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-03-24
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai): Parengti verslo lyderius, turinčius verslo ir vadybos žinias, vadovauti skirtingoms industrijoms, kurios susiduria su pokyčiais, nepastovumu ir neapibrėžtumu.
Studijų rezultatai:
S1. Žino ir supranta skirtumus tarp pasaulio šalių ekonomikų ir institucijų, bei kokią įtaką šie skirtumai daro organizacijų valdymui.
S2. Žino ir taiko sudėtingus vadybos ir lyderystės įgūdžius pasirinktoje srityje.
S3. Supranta ir sugeba interpretuoti sąsajas ir ryšius tarp vadybos sričių, sprendimo priėmimo ir išorinio konteksto.
S4. Žino ir supranta pagrindines inovacijų teorijas ir koncepcijas; sugeba įžvelgti galimybes konkurencingumo didinimui inovacijų pagalba.
S5. Geba kritiškai taikyti verslo modelius, struktūras, teorijas ir technikas, siekdamas tobulinti vadybos praktiką.
S6. Žino ir geba taikyti strateginės ir informacijos analizės metodus ir technikas.
S7. Geba sujungti skirtingų sričių žinias ir priimti sprendimus, kuomet nėra aiškiai suprantamos ir tiksliai apibrėžtos informacijos.
S8. Geba naudotis įrankiais, kurie reikalingi inovacijų projektų valdymui ir įgyvendinimui.
S9. Geba taikyti pagrindinius įrankius, skirtus tvariam pramonės vystymuisi.
S10. Geba mąstyti holistiškai, nuolatos atsižvelgdamas į lyderystės kontekstą, jos įtaką, atsakomybes ir pasekmes.
S11. Tapo veiksmingu pokyčių skatintoju.
S12. Išsiugdė kūrybinę mąstyseną ir verslaus lyderio gebėjimą inovuoti.
S13. Geba veiksmingai bendrauti: turi klausymo įgūdžių, veiksmingai bendrauja žodžiu ir raštu, gali perteikti sudėtingas idėjas ir argumentus, geba naudotis skirtingomis medijomis, įskaitant ir verslo ataskaitų rengimą.
S14. Geba atskleisti savo profesines savybes reikalingas jų vaidmeniui naujoje mokymosi aplinkoje.
Mokymo ir mokymosi veiklos:

paskaitos, seminarai, projektinė veikla, diskusijos, išvykos į verslo įmones, atvejo analizė, video, refleksija.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
egzaminas, atvejo analizės ataskaita bei pristatymas, grupinio darbo/projekto ataskaita bei pristatymas, baigiamasis konsultacinis projektas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:

Strategija (25 ECTS)
Lyderystė (10 ECTS)
Pokyčių ir inovacijų vadyba (10 ECTS)
Specializacijos modulis (15 ECTS)
Specializacijos:
Skaitmeninė transformacija (15 ECTS)
Kultūros lyderystė ir skaitmeninė transformacija (15 ECTS)
Energetikos vadyba (15 ECTS)
Sveikatos vadyba (15 ECTS)
Maisto pramonės vadyba (15 ECTS)
Studento pasirinkimai (specializacijos modulis):
Skaitmeninė transformacija (15 ECTS)
Kultūros lyderystė ir skaitmeninė transformacija (15 ECTS)
Energetikos vadyba (15 ECTS)
Sveikatos vadyba (15 ECTS)
Maisto pramonės vadyba (15 ECTS)
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa skirta aukščiausio ir vidutinio lygmens organizacijų vadovams, turintiems bent 3 metų vadovavimo patirtį. Programa dėstoma anglų kalba.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:

Programa pirmiausia skirta tiems kurie dirba ar siekia dirbti vadovais ir/ar aukštesnio lygmens vadybininkais įvairiuose sektoriuose tiek valstybinėse, tiek privačiose verslo įmonėse. Programoje suteikiamos kompetencijos padės sėkmingiau veikti ir tiems, kurie kuria savo verslą.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventas galės tęsti studijas socialinių mokslų srities doktorantūroje Lietuvos universitetuose.