Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Sistemų biologija (anglų k. - Systems biology)

Studijų krypties grupė

Sveikatos mokslai

Studijų kryptis

Medicinos technologijos

Švietimo sritis

Sveikatos priežiūra

Švietimo posritis

Medicinos diagnostika ir gydymo technologija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Sveikatos mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-19

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6213GX002

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470914

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-06-07
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Sistemų biologijos magistrantūros studijų programos tikslas - parengti aukštos kvalifikacijos sistemų biologijos analitikus, laboratorijų specialistus bei specialistus, gebančius organizuoti ir vadovauti moksliniams tyrimams, suprantančius fundamentalius gyvybinius biologinių sistemų procesus, gebančius evoliucinius biologinėse sistemose vykstančius procesus aprašyti matematiškai bei tobulinančius esamus ir kuriančius naujus technologinius sprendimus sistemų biologijos problemoms spręsti.
Studijų rezultatai:
Baigęs Sistemų biologijos studijas ir įgijęs magistro kvalifikacinį laipsnį asmuo žinos biologinių sistemų, organizmų vystymosi fundamentalius principus ir taikomą laboratorinę įrangą bioinžinerijoje bei bus įgijęs visiškai naują, visa apimantį požiūrį ir supratimą apie biologinių sistemų vystymąsi, sąryšius tarp dalių ir dalių kaip visumos funkcionavimo principus. Absolventas bus įvaldęs pagrindinius bioinžinerijos (genų, biologinių sistemų inžinerijos) principus, didelių sistemų matematinio modeliavimo, skaičiavimo principus, gebės lanksčiai naudotis ir programuoti biologinius (ir kitokios rūšies) uždavinius daugiaprocesorinėse skaičiavimo aplinkose. Studentai turės reikiamas žinias esamų diagnostikos metodų suvokimui ir tobulinimui bei naujų kūrimui ir taikymui medicinos ir biotechnologijos srityse.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, diskusijos, pristatymai, diskusijos grupėse, praktikos užduotys, atvejų analizė, ataskaitų rengimas, mokslinių straipsnių analizė, elektroninės konferencijos su nurodytais lektoriais, konsultacijos, savarankiškas darbas, duomenų bazių analizė, laboratoriniai darbai, mokslo žurnalų klubo veikla.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Dalyvavimas grupių diskusijose; praktinių užduočių atlikimas; pristatymai; mokslinių tyrimų projektai raštu; duomenų analizės ataskaitos; egzaminai raštu. Baigiamojo darbo gynimas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Pirmas semestras
Pasirenkamieji moduliai:
Medicinos, gyvybės ir gamtos mokslų studijų krypčių bakalaurams:
1. GNU/Linux tipo operacinės sistemos,
2. Programavimas biologinių duomenų analizei,
3. Daugiamatės statistikos metodai su R.
Matematikos ir kompiuterių mokslų studijų krypčių bakalaurams:
1. Žmogaus fiziologija,
2. Ląstelės biologija,
3. Genomo struktūra.
Privalomi moduliai:
Genomika
Duomenų tyryba.
Antrasis semestras
Privalomi moduliai:
Matematinis modeliavimas,
Epigenomika,
Transkriptomika,
Mokslo naujienų forumas (Seminarai, kuriuose kritiškai įvertinami naujausi ir pažangiausi tam tikros mokslo šakos straipsniai, pristatomos mokslo aktualijos, problematika. Seminarus ves kviestiniai lektoriai, potencialūs darbdaviai).
Trečias semestras
Privalomi moduliai:
Proteomika,
Neurobiologija,
Matematinė fiziologija,
Mokslo naujienų forumas.
Ketvirtas semestras skirtas magistrantūros baigiamojo darbo atlikimui ir gynimui.
Studijų programa parengta moduliniu principu.
Moduliai dėstomi intensyviai ciklais.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Jeigu studentas puikiai išmanys siūlomus pasirenkamuosius kursus, tai suderinus su Studijų programos komitetu, studentui galima rinktis žemiau išvardintų magistrantūros programų dalykus, kurių apimtis 5 kreditai ir kurie gali būti pasirenkami iš universitete įgyvendinamų modulių:
“Biochemija” (6211DX010), “Genetika” (6211DX006), “Kompiuterinis modeliavimas” (62111BX004), “Programų sistemos” (6211BX006).
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Tarptautinė, tarpkryptinė Sistemų biologijos magistro programa rengs plataus profilio sistemų biologijos specialistus, integruojant biomedicinos srities žinias su matematiniu modeliavimu. Studijos vyksta tik anglų kalba, pritraukiant užsienio mokslininkus, socialinius partnerius ir potencialius darbdavius.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Sistemų biologijos magistrai galės dirbti tiek viešajame (universitetai, sveikatos priežiūros įstaigos, mokslinių tyrimų institutai), tiek privačiame sektoriuose (biotechnologijų ir farmacijos įmonės), kaip ir kuriamuose integruotuose mokslo, studijų ir verslo centruose (slėniuose).
Tolesnių studijų galimybės:
Doktorantūra.
Būtinos kvalifikacijos, norint pradėti studijuoti pagal programą - informatikos, fizinių, gyvybės arba sveikatos mokslų bakalauro laipsnis.