Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Interjero apipavidalintojo modulinė profesinio mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

3540212

Valstybinis kodas

M43021201

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Dizainas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Interjero apipavidalintojas, LTKS IV

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Programos trukmė

Grupinio mokymosi, 3, Metais

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

27 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

42 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Interjero apipavidalintojas, LTKS IV
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-05-09

Programos moduliai

9761
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Programos paskirtis - parengti kvalifikuotą darbuotoją, kuris gebėtų parengti interjero apipavidalinimo eskizą, kompiuterinėmis programomis kurti visuomeninės ir individualios paskirties projektus bei juos įgyvendinti, gaminti ir interjere taikyti dekoratyvinius elementus, parinkti interjero apdailos medžiagas, saugiai atlikti interjero paviršių apdailą bei meninį dekoravimą, gimtąja ir užsienio kalbomis naudotis profesine literatūra, žinynais, katalogais, informacinėmis priemonėmis ir technologijomis, savo veikloje gebės taikyti ekonomikos, verslo, darbo saugos, higienos ir aplinkosaugos žinias. Programoje numatyti 11 privalomų modulių: įvadas į interjero apipavidalintojo profesiją, apipavidalinimo – dekoravimo technologijos, interjero elementų komponavimas, interjero projektavimas, projektų vizualizavimas, interjero detalių ir aksesuarų gaminimas, visuomeninės paskirties patalpų apipavidalinimas, gyvenamosios paskirties patalpų apipavidalinimas, interjero dekoravimas, eksponavimo zonų dekoravimas, įvadas į darbo rinką. Taip pat - 4 pasirenkami. Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Asmens įgytos kvalifikacijos vertinimo metu vertinamos šios kompetencijos: valdyti (naudoti) apipavidalinimo-dekoravimo technologijas; parinkti ir komponuoti interjero elementus; projektuoti kompiuterinėmis programomis interjerus;
atlikti projektų vizualizavimą; gaminti interjero detales ir aksesuarus; rengti nesudėtingus visuomeninės paskirties patalpų projektus; rengti nesudėtingus gyvenamosios paskirties patalpų projektus; parengti interjero dekoravimo projektus; apipavidalinti ir dekoruoti eksponavimo zonas. Kitų kompetencijų įgijimas vertinimas žinių ir supratimo pagrindu, baigus modulio programą. Asmenys, įgiję interjero apipavidalintojo kvalifikaciją, galės integruotis į interjero salonų veiklą ar įsteigti individualią interjero apipavidalinimo įmonę. Baigus šią programą ir įgijus vidurinį išsilavinimą, galima siekti aukštojo mokslo pagal giminiškas profesijas: interjero dizaineris, interjero ir baldų dizaineris, dizaineris, interjero architektas ir pan.