Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Gyvūnų prižiūrėtojo modulinė profesinio mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4540811

Valstybinis kodas

M44081101

Švietimo sritis

Žemės ūkis

Švietimo posritis

Augalininkystė ir gyvulininkystė

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Gyvūnų prižiūrėtojas, LTKS IV

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

9 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

39 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Gyvūnų prižiūrėtojas, LTKS IV
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-05-29

Programos moduliai

9744

Programos apimtis kreditais

110
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Modulinė gyvūnų prižiūrėtojo profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą, atitinkantį darbo rinkos reikalavimus gyvūnų prižiūrėtoją, gebantį teikti gyvūnų priežiūros paslaugas namuose, gyvūnų globos įstaigose, veterinarijos gydyklose, gyvūnų viešbučiuose ar prekybos įstaigose bei gyvūnų globos ir gerovės, renginių su gyvūnais aptarnavimo paslaugas. Programoje numatyti 8 kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai: Gyvūnų laikymo teisiniai reglamentai; Šunų auginimas; Kačių auginimas; Egzotinių gyvūnų priežiūra; Gyvūnų globos ir gerovės kūrimas; Renginių su katėmis aptarnavimas; Renginių su šunimis aptarnavimas; Šunų dresavimas. Taip pat 2 pasirenkamieji moduliai: Gyvūnų kailio priežiūra; Gyvūnų kailio kirpimas. Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Vertinamos šios asmens įgytos kompetencijos: naudotis gyvūnų laikymo teisniais reglamentais, auginti bei prižiūrėti šunis ir kates, teikti gyvūnų globos ir gerovės paslaugas, aptarnauti kompanijoninių gyvūnų renginius, dresuoti šunis. Kitų kompetencijų įgijimas vertinimas žinių ir supratimo pagrindu, baigus modulio programą. Ši programa skirta pirminiam profesiniam mokymui.