Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Odontologija (anglų k. - Odontology)

Studijų krypties grupė

Sveikatos mokslai

Studijų kryptis

Odontologija

Švietimo sritis

Sveikatos priežiūra

Švietimo posritis

Odontologija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Vientisosios studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Sveikatos mokslų magistras
Gydytojas odontologas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

300
Nuolatinė, 5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas

Studijų kokybės vertinimo centras, 2020-08-31

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6011GX005

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7460911

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Pagrindiniai odontologijos studijų programos dalykai yra: anatomija, fiziologija, histologija, žmogaus biologija ir antropologinė odontologija, bendroji genetika, mikrobiologija, biochemija, farmakologija, visuomenės sveikata, patologija, vidaus ligų propedeutika ir vidaus ligos, anesteziologijos ir reanimatologijos pagrindai, neurologija, bendroji pediatrija, akių ligos, ausų, nosies ir gerklės ligos bei odontologijos mokslo dalykai terapinė odontologija (apjungianti endodontologiją ir kariesologiją), ortopedinė odontologija, periodontologija, vaikų odontologija, ortodontija, burnos chirurgija, burnos ligų profilaktika bei veido žandikaulių chirurgija.