Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Miškininkystė (anglų k. - Forestry)

Studijų krypties grupė

Žemės ūkio mokslai

Studijų kryptis

Miškininkystė

Švietimo sritis

Miškininkystė

Švietimo posritis

Miškininkystė

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių, rusų

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Žemės ūkio mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-5

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121IX008

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450821

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji miškininkai studijuoja dirvotyrą, augalų biologiją, dendrologiją, bendrąją ekologiją ir aplinkos apsaugą, miško ekologiją, geodeziją, miško žvėrių ir paukščių biologiją, dendrometriją, miško prekių mokslą, miško įveisimo ir atkūrimo technologijas, medynų formavimą ir kirtimus, miško apsaugą, kraštovaizdžio ekologiją, miško politikos ir teisės pagrindus, miško ūkio valdymą, miškotvarką, miško eksploataciją ir kt.
Studentai atlieka augalų biologijos ir dendrologijos, dendrometrijos ir geodezijos, miško auginimo ir kirtimų ir apsaugos, mokomąsias bei profesinės veiklos praktiką.
Miškininkystės studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti miškininkais, miško ūkio ir pramonės inžinieriais.