Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Miškininkystė (anglų k. - Forestry)

Studijų krypties grupė

Žemės ūkio mokslai

Studijų kryptis

Miškininkystė

Švietimo sritis

Miškininkystė

Švietimo posritis

Miškininkystė

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių, rusų

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Žemės ūkio mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Ištęstinė, 3, Metais
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-5

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6211IX009

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470821

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji miškininkystės magistrai studijuoja miškotyros metodologiją, matematinius metodus miškotyroje, Europos Sąjungos miško politiką, miško atkūrimo ekologizaciją, miško našumą, kompiuteriką miškotyroje ir kitus pasirinktos specialiosios miškininkystės ar miško ekonomikos specializacijos studijų dalykus. Iš viso studijuojama 14-15 dalykų.
Praktinės studijos nenumatytos.
Miškininkystės studijų programa skirta asmenims, siekiantiems tapti miškininkystės magistrais.