Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Slauga (anglų k. - Nursing)

Studijų krypties grupė

Sveikatos mokslai

Studijų kryptis

Slauga ir akušerija

Švietimo sritis

Sveikatos priežiūra

Švietimo posritis

Slauga ir akušerija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Sveikatos mokslų bakalauras
Bendrosios praktikos slaugytojas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6125

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-30

Akreditavimo vertinimo išvados

LSMU_Slauga_B_2016.pdf

Valstybinis kodas

6121GX006

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450913

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji bendrosios praktikos slaugytojai studijuoja bendrąją psichologiją, slaugos vadybą, chirurginę, motinos ir vaiko, suaugusių, pagyvenusių ir mirštančių ligonių, intensyvią terapinę slaugą, bendruomenės slaugą, slaugos techniką, sveikatos priežiūrą ir slaugą ir kt.
Vykdoma specialioji praktika. Praktinių studijų trukmė - 550 val. Jų metų įtvirtinami ir tobulinami slaugos proceso, slaugos poreikio nustatymo ir kt. gebėjimai.
Slaugos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems tapti slaugos specialistais.