Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Odontologinė priežiūra (anglų k. - Dental Assisting)

Studijų krypties grupė

Sveikatos mokslai

Studijų kryptis

Burnos priežiūra

Švietimo sritis

Sveikatos priežiūra

Švietimo posritis

Odontologija

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Sveikatos mokslų profesinis bakalauras
Gydytojo odontologo padėjėjas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6632

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-6

Akreditavimo vertinimo išvados

Study field evaluation report _Klaipeda Collage.pdf

Valstybinis kodas

6531GX004

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550911

Finansinės grupės kodas

2.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2022-06-09
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas(-ai):
Rengti aukštojo koleginio išsilavinimo odontologinės priežiūros specialistus, kurie komandoje su gydytojais odontologais ir burnos higienistais teiks burnos priežiūros paslaugas, apimančias asistavimą įvairių specializacijų gydytojams odontologams ir burnos higienistams, odontologinės priežiūros paslaugų teikimą pagal pacientų poreikius, standartizuotą burnos sveikatos būklės ir profilaktinių bei intervencinių procedūrų poreikio vertinimą, sistemingą individų ir bendruomenės burnos sveikatos ugdymą.

Studijų rezultatai:
Baigę studijas, Odontologinės priežiūros studijų programos absolventai:
1. Kuria pasitikėjimu grįstus, nekonfliktiškus santykius su kolegomis, pacientais ir verslo partneriais, efektyviai dirba komandoje su įvairių specializacijų gydytojais odontologais, burnos higienistais ir visuomenės sveikatos specialistais.
2. Demonstruoja darbo saugos ir higienos reikalavimų supratimą ir užtikrina pacientų etinių bei teisinių interesų apsaugą.
3. Įvertina individualius pacientų poreikius, susijusius su burnos sveikata.
4. Parengia darbo vietą gydytojui odontologui.
5. Asistuoja gydytojui odontologui įvairių procedūrų atlikimo metu.
6. Standartizuotai vertina bendruomenės burnos sveikatos būklę, intervencijų poreikį ir jų efektyvumą.
7. Sistemingai ugdo individų ir bendruomenės burnos ir bendrą sveikatą.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Orientuotos į bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų plėtojimą bei kūrybiškumo ugdymą: paskaitos, seminarai, diskusijos, individualūs ir grupiniai projektiniai darbai, praktiniai seminarai, atvejų analizė, darbų viešas pristatymas ir gynimas, diskusijos, sąvokų žemėlapis, probleminis skaitymas, mokslinių straipsnių rengimas, informacijos paieška ir sisteminimas ir kt.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Programos studijų rezultatų vertinimas atliekamas visą semestrą ir egzaminų sesijos metu taikant kaupiamąjį vertinimą. Studijų rezultatai semestro metu vertinami per tarpinius atsiskaitymus: kontrolinis darbas, individualūs ir grupiniai projektiniai darbai, testavimas, atvejo analizė, informacijos paieška ir sisteminimas, diskusijos, esė, savarankiškos kūrybinės užduotys, seminarai, kursiniai darbai, praktikų ataskaitos, egzaminai, baigiamasis darbas ir / ar kvalifikacinis egzaminas.

Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų dalykai (127 kreditai): Sveikatos filosofija / Sveikatos sociologija, Akademinis ir profesinis raštingumas, Bendravimo psichologija ir konfliktų valdymas, Profesinė etika ir bioetika, Burnos anatomija, mikrobiologija ir histologija, Specialybės užsienio kalba, Gydytojo odontologo padėjėjo darbo aplinka ir ergonomika, Infekcijos kontrolė odontologijoje, Bendroji anatomija ir fiziologija, Įvadas į odontologiją ir farmakologija, Vidaus ligos ir burnos patologija, Individualioji burnos higiena, Vaikų burnos ir dantų ligos, Odontologinės medžiagos, Bendroji biochemija ir imunologija, Kariesologija ir Endodontologija, Suaugusiųjų burnos ir dantų ligos, skausmo valdymas, Pirmoji medicinos pagalba ir injekcijos, Burnos sveikatos tyrimų metodai, Burnos ligų epidemiologija, Visuomenės sveikata, Burnos sveikatos stiprinimo kursinis darbas, Burnos gleivinės ligos ir periodontologija, Darbas komandoje ir modernusis asistavimas gydytojui odontologui, Darbo organizavimas ir kokybės vadyba odontologijos įstaigoje, Odontologinė radiologija, Ambulatorinė burnos chirurgija, Paciento burnos sveikatą stiprinančios elgsenos ugdymas, Darbas su specialiųjų poreikių turinčiais pacientais ir mobilioji odontologinė sveikatos priežiūra, Ortopedinė odontologija ir ortodontija.
Laisvai pasirenkamieji dalykai (9 kreditai).
Praktikos (35 kreditai): Darbo vietos priežiūros praktika, Infekcijos kontrolės ir burnos ligų profilaktikos praktika, Asistavimo praktika, Darbo komandoje praktika, Priešdiplominė praktika.
Baigiamasis darbas (9 kreditai).

Specializacijos:
-

Studento pasirinkimai:
Galima rinktis:
- laisvai pasirenkamus studijų dalykus;
- alternatyvius studijų dalykus.

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Odontologinės priežiūros studijų programoje ypatingas dėmesys skiriamas įvairių poreikių turinčių pacientų burnos sveikatos ugdymui. Studentai skatinami dalyvauti savanorystės veiklose. Šios veiklos suteikia galimybę įgyti gebėjimų bendrauti su žmonėmis, patiriančiais socialinių ir ekonominių sunkumų.

Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai gali dirbti gydytojo odontologo padėjėjais, kurie verčiasi gydytojo odontologo padėjėjo praktika asmens sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose licenciją gydytojo odontologo padėjėjo paslaugoms teikti.

Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai turės teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.