Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Medicina (anglų k. - Medicine)

Studijų krypties grupė

Sveikatos mokslai

Studijų kryptis

Medicina

Švietimo sritis

Sveikatos priežiūra

Švietimo posritis

Medicina

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Vientisosios studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Sveikatos mokslų magistras
Medicinos gydytojas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

360
Nuolatinė, 6, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-14

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6011GX004

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7460912

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programą sudaro:
1. Bendrojo universitetinio lavinimo dalykai:
Užsienio kalba, Lotynų kalba, Medicinos humanitariniai pagrindai, Psichologija, Sveikatos teisė ir ekonomika, pasirenkamieji dalykai.
2. Studijų programos pagrindų dalykai:
Fizika ir informacinės technologijos, Bendroji ir bioorganinė chemija, Bendroji ir žmogaus biologija, Žmogaus anatomija ir histologija, Bendroji ir žmogaus genetika, Biochemija, Žmogaus fiziologija, Visuomenės sveikata, Taikomoji anatomija, Mikrobiologija, Farmakologija, Profesinio bendravimo pagrindai ir psichosomatika, Patologija, Socialinė medicina ir biostatistika.
3. Studijų programos specialaus lavinimo dalykai:
Vidaus ligų propedeutika ir slaugos pagrindai, Bendroji chirurgija, Spindulinė diagnostika, Bendroji pediatrija ir neonatologija, Anesteziologija ir reanimatologija, Klinikinės onkologijos pagrindai, Traumatologija, ortopedija ir plastinė rekonstrukcinė chirurgija, Dermatovenerologija ir alergologija, Akušerija, Neurologija ir neurochirurgija, Gastroenterologija ir abdominalinė chirurgija, Vaikų infekcinės ligos, Užkrečiamos ligos ir epidemiologija, Fizioterapija, reabilitacija, Endokrinologija, Ausų, nosies ir gerklės ligos, Pulmonologija, ftiziatrija, torakalinė chirurgija, Klinikinė laboratorinė diagnostika, Kardiologija ir kardiochirurgija, Angiochirurgija, Ginekologija, Kritinių būklių medicina, transfuziologija ir toksikologija, Psichiatrija, vaikų ir paauglių psichiatrija ir psichoterapija, Reumatologija ir gerontologija, Nefrologija ir urologija, , Vidaus ligų diferencinė diagnostika ir hematologija, Vaikų ligos ir vaikų chirurgija, Akių ligos, Teismo medicina ir medicinos etika, Šeimos medicinos pagrindai, Klinikinė farmakologija ir klinikinė genetika.
Baigiant studijas, šeštojo kurso 12 semestre 18 kreditų skirta praktiniam pasirengimui (terapija, chirurgija, akušerija ir ginekologija, pediatrija) ir mokslo tiriamajam darbui, kurį baigus rašomas analitinio pobūdžio baigiamasis darbas.