Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Anglų filologija (anglų k. - English philology)

Studijų krypties grupė

Ugdymo mokslai

Studijų kryptis

Pedagogika

Švietimo sritis

Švietimas

Švietimo posritis

Mokytojo su dalyko specializacija rengimas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Ugdymo mokslų bakalauras
Pedagogas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6116
Bakalauro diplomas, 6116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-5

Akreditavimo vertinimo išvados

LEU_Anglu filologija_Ba_2014.pdf

Valstybinis kodas

6121MX006

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450114

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji anglų filologijos bakalaurai studijuoja dabartinę anglų kalbą, anglų kalbos gramatiką bei jos teoriją, anglų kalbos fonetiką ir fonologiją, kalbotyros įvadą, kalbos istorijos įvadą, literatūrą, stilistinę teksto interpretaciją, leksikologiją, tipologiją ir kitus dalykus.
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: darbas auditorijose universitete ir pedagoginė praktika. Praktinių studijų trukmė – 400 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami darbo su vaikais, anglų kalbos įgūdžių lavinimo, organizacinio darbo ir kiti gebėjimai.