Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Verslo informacijos vadyba (anglų k. - Business information management)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Informacijos paslaugos

Švietimo sritis

Žurnalistika ir informacija

Švietimo posritis

Žurnalistika ir informacija (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas

Studijų kokybės vertinimo centras, 2020-08-31

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121JX022

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450320

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Verslo informacijos vadybos studijų programos teikiamos žinios ir ugdomi gebėjimai pilnai atitinka Lietuvos profesijų klasifikatoriaus verslo informacijos paslaugų specialisto profesiogramą. Verslo informacijos vadybos bakalaurai studijuoja šiuos pagrindinius dalykus: informacijos vadybą, žinių vadybą, verslo komunikaciją, projektų valdymą, informacines ir komunikacines technologijas.
Studijų metu atliekama profesinė praktika apima organizacijos informacinės aplinkos, informacijos ir komunikacijos vadybos analizę. Praktinių studijų trukmė - 480 val.