Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Politikos mokslai (anglų k. - Political Science)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Politikos mokslai

Švietimo sritis

Socialiniai mokslai

Švietimo posritis

Politikos mokslai ir pilietinis ugdymas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-5

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121JX038

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450312

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji politikos mokslų bakalaurai studijuoja politologijos pagrindus, Lietuvos politinę sistemą ir politikos tradicijas, tarptautinių santykių pagrindus, tarptautinį ir nacionalinį saugumą, politikos analizę, kiekybinius ir kokybinius tyrimo metodus ir kitus dalykus.
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: praktika valstybės institucijose ir praktika nevyriausybinėse organizacijose, politinių partijų skyriuose ir darbas mokslinio tyrimo projektuose. Praktinių studijų trukmė - 10 kreditų. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami darbo organizavimo, mokslinių tyrimų atlikimo ir kiti gebėjimai.