Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Žemės ūkio inžinerija ir vadyba (anglų k. - Agricultural Engineering and Management)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Gamybos inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Mechanika ir metalo darbai

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas

Studijų kokybės vertinimo centras, 2020-08-31

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121EX028

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450715

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-12-17
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji Gamybos ir perdirbimo inžinerijos bakalaurai studijuoja bendrojo universitetinio lavinimo, bendrųjų inžinerijos pagrindų ir specialiuosius dalykus: informacinės technologijos žemės ūkyje, augalininkystės produktų gamybos ir perdirbimo inžinerija, gyvulininkystės produktų gamybos ir perdirbimo inžinerija, inžinerinė ekonomika, tiksliosios ūkininkavimo sistemos, technologijų vertinimas.
Atliekamos dvi mokomosios praktikos: technologinė ir inžinerinė-projektinė. Praktinių studijų trukmė – 360 valandų.
Studijų programa Gamybos ir perdirbimo inžinerija skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą.