Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Religijos pedagogika (anglų k. - Religion Pedagogy)

Studijų krypties grupė

Ugdymo mokslai

Studijų kryptis

Pedagogika

Švietimo sritis

Švietimas

Švietimo posritis

Mokytojo su dalyko specializacija rengimas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Ugdymo mokslų bakalauras
Pedagogas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-14

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121MX036

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450114

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji religijos mokslų bakalaurai, katalikų tikybos mokytojai studijuoja pedagogiką, psichologiją, filosofiją, etiką, Šventąjį Raštą, pasaulio religijas ir kt.
Vykdoma pedagoginė praktika vidurinėse mokyklose. Praktinių studijų trukmė - 8 savaitės. Jų metu studentai mokosi religijos mokslų tyrimų rezultatus panaudoti praktikoje, įgyja praktinių pedagoginių ir katechetinių įgūdžių, lavinasi pamokų bendrojo lavinimo mokyklose vedimo gebėjimus.
Krikščioniškosios pedagogikos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems tapti katalikų tikybos mokytojais.