Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Rytų Azijos šalių kultūros ir kalbos (anglų k. - Cultures and Languages of East Asian Countries)

Studijų krypties grupė

Humanitariniai mokslai

Studijų kryptis

Regiono studijos

Švietimo sritis

Humanitariniai mokslai

Švietimo posritis

Humanitariniai mokslai, išskyrus kalbas (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Humanitarinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-9

Akreditavimo vertinimo išvados

Isvados VDU Regiono studijos 2021.pdf

Valstybinis kodas

6121NX049

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450220

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Pagrindiniai studijų dalykai: Etnokultūros studijų pagrindai, Kultūrų geografija ir kultūriniai regionai, Japonų/kinų/korėjiečių kultūros istorija; Japonų/kinų/korėjiečių kalba ir kultūra (6 lygiai), Tarpkultūrinės komunikacijos (Rytai-Vakarai); Rytų-Vakarų kultūrų sąveika; Rytų Azijos šiuolaikinė popkultūra; Rytų Azijos literatūra ir menas, Sociokultūriniai procesai Rytų Azijoje; Lyčių ir seksualumo Rytų Azijoje studijos; Budizmas; Daoizmas ir konfucianizmas; Rytų Azijos mitologijos ir folkloraskt.;
Praktikos: Pažintinė praktika; kvalifikacinė praktika; priešdiplominė praktika;