Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Atsinaujinančių energijos išteklių technologijos (anglų k. - Renewable Energy Resources Technologies)

Studijų krypties grupė

Technologijų mokslai

Studijų kryptis

Gamtos išteklių technologijos

Švietimo sritis

Gamyba ir perdirbimas

Švietimo posritis

Gamyba ir perdirbimas (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių, rusų

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Technologijų mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-56

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121FX010

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450720

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji bakalaurai studijuoja bendruosius universitetinio lavinimo, bendruosius teorinių pagrindų, socialinių mokslų ir studijų krypties pagrindų dalykus, specialybines žinias gilina vienoje iš keturių sričių: biodujų inžinerija; biokuro inžinerija; biodegalų, bioalyvų ir biotepalų inžinerija; biomedžiagų inžinerija, pasirenkant tris dalykus iš gilinamojo pobūdžio alternatyviųjų dalykų derinių Studijų metu praktikos skiriama 15 kreditų. Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu.
Biomasės inžinerijos bakalauro studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą.