Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Plytelių klojėjo-tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Švietimo sritis

Architektūra ir statyba

Valstybinis kodas

P21073285

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

3510732

Švietimo posritis

Statyba ir statybos inžinerija

Kompetencijos, reikalingos atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai, pavadinimas

Nėra duomenų

Būtinas minimalus išsilavinimas

Nereglamentuojamas

Kiti reikalavimai

Specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims pritaikyta profesinio mokymo programa, teikiama be socialinių įgūdžių ugdymo programos.

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

0 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

0 sav.

Mokymosi pasiekimų dokumento pavadinimas, kodas


Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-07-23
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Plytelių klojėjo-tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam plytelių klojėjo-tinkuotojo padėjėjui parengti, kuris gebėtų, prižiūrint aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui, vykdyti bendrąsias veiklas statybos objekte, paruošti apdailinamą plytelėmis paviršių, klijuoti plyteles, tinkuoti statinio vidaus patalpas ir išorės konstrukcijas.