Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Interjero apipavidalintojo modulinė profesinio mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4540212

Valstybinis kodas

T43021202

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Dizainas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Interjero apipavidalintojas, LTKS IV

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Profesinio rengimo standarto pavadinimas, kodas

Vaizduojamojo meno paslaugų ir dailiųjų dirbinių gamybos sektoriaus profesinis standartas, PSR01

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

0 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

0 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Interjero apipavidalintojas, LTKS IV
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2020-07-08

Programos moduliai

31193

Programos apimtis kreditais

90
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Interjero apipavidalintojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam interjero apipavidalintojui parengti, kuris gebėtų savarankiškai gaminti interjero elementus, rengti interjero apipavidalinimo planą, įgyvendinti interjero apipavidalinimo projektą, dekoruoti eksponavimo zonas, atlikti meninį dekoravimą. Asmuo, įgijęs interjero apipavidalintojo kvalifikaciją galės dirbti interjero dizaino studijose, statybos ir remonto, prekybos įmonėse, muziejuose ir parodų centruose arba plėtoti privatų verslą.