Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Auklės modulinė profesinio mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4540922

Valstybinis kodas

T43092202

Švietimo sritis

Socialinė gerovė

Švietimo posritis

Vaikų priežiūra ir paslaugos jaunimui

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Auklė, LTKS IV

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Profesinio rengimo standarto pavadinimas, kodas

Švietimo sektoriaus ir bibliotekų veiklos profesinis standartas, PSP01

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

0 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

0 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Auklė, LTKS IV
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2020-05-08

Programos moduliai

31124

Programos apimtis kreditais

50
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Auklės modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotai auklei parengti, kuri gebėtų savarankiškai sukurti sveiką ir saugią aplinką vaikams, prižiūrėti vaikus ir suteikti pirmąją būtiną pagalbą, ugdyti bazinius vaiko įgūdžius, organizuoti vaikų žaidimus. Asmuo, įgijęs auklės kvalifikaciją, galės vykdyti individualią veiklą – prižiūrėti ir auklėti vaiką šeimoje. Dirbama su vaiku individualiai ir grupėje. Dirbdama auklė vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, higienos, priešgaisrinės saugos, maisto saugos, kokybės, higienos ir tvarkymo reikalavimais ir bendraisiais saugos reikalavimais, laikosi pagarbos vaikui ir jo šeimai, pozityvaus bendravimo nuostatų.