Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Paramediko modulinė profesinio mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4540914

Valstybinis kodas

P43091402

Švietimo sritis

Sveikatos priežiūra

Švietimo posritis

Medicinos diagnostika ir gydymo technologija

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Paramedikas, LTKS IV

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Bazinio kario kurso baigimo pažymėjimas arba jam prilygintas pažymėjimas, fizinio parengimo testas išlaikytas (Krašto apsaugos sistemoje) ne mažiau kaip 210 balų, baigtas Pirmosios pagalbos kursas ir įgytas tai patvirtinantis pažymėjimas

Profesinio rengimo standarto pavadinimas, kodas

Sveikatos priežiūros ir grožio paslaugų sektoriaus profesinis standartas, PSQ02

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

0 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

0 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Paramedikas, LTKS IV
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2020-03-18

Programos moduliai

31058

Programos apimtis kreditais

60
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Paramediko modulinė profesinio mokymo programa yra skirta kvalifikuotam paramedikui parengti, kuris būtų fiziškai ir psichologiškai pasirengęs teikti savarankiškai ir komandoje su asmens sveikatos priežiūros specialistais žmogaus kūno kompleksinio vertinimo ir pirmosios pagalbos paslaugas, būtinosios medicinos pagalbos pagal kompetenciją paslaugas, taikyti prevencines medicinos priemones, teikti medicinos pagalbą ekstremalių situacijų metu. Įgiję paramediko kvalifikaciją asmenys galės verstis paramediko praktika Lietuvos Respublikoje tik asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje galiojančią įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją teikti skubiosios medicinos pagalbos paslaugas ir (ar) kitas sveikatos priežiūros paslaugas, kurias pagal teisės aktų reikalavimus kartu su kitais sveikatos priežiūros specialistais turi teikti ir paramedikas. Paramedikas paslaugas teikia visų amžiaus grupių pacientams. Paramedikas sveikatos apsaugos sistemoje dirba savarankiškai arba komandoje, kartu su kitais asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiais specialistais.