Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Sportinė rekreacija ir turizmas (anglų k. - Sport recreation and tourism)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Turizmas ir poilsis

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6105

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Ištęstinė, 5, Metais
Nuolatinė, 3, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121LX003

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450413

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji sportinės rekreacijos ir turizmo specialistai studijuoja turizmo pagrindus, rekreacijos ir laisvalaikio įvadą, turizmo ekonomiką, turizmo ir rekreacijos industriją, rekreacijos ir turizmo marketingą, turizmo ir laisvalaikio teisę ir kt.
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: pažintinė praktika ir mokomoji praktika. Jos metu studentai susipažins su organizacijos veikla, darbo turiniu, plėtros perspektyvomis, valdymo struktūromis, rekreacijos ir turizmo specialisto darbo principais, įgaus įgūdžių planuoti veiklą, organizuoti darbą. Praktinių studijų trukmė - 600 val.
Sportinės rekreacijos ir turizmo studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą.