Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Teisė (anglų k. - Law)

Studijų krypties grupė

Teisė

Studijų kryptis

Teisė

Švietimo sritis

Teisė

Švietimo posritis

Teisė

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Teisės bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6104

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Ištęstinė, 5, Metais
Nuolatinė, 3,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121KX004

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450421

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji teisės bakalaurai studijuoja filosofiją, logiką, teisės istoriją, teisės teoriją, teisės filosofiją, konstitucinę teisę, administracinę teisę, civilinę teisę ir procesą, baudžiamąją teisę ir procesą, darbo teisę, Europos Sąjungos teisę, tarptautinę teisę, kriminologiją, kriminalistiką ir kitus dalykus.
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: teismuose, prokuratūrose, notarų biuruose ir antstolių kontorose (trečiame kurse) ir advokatų kontorose (ketvirtame kurse). Praktinių studijų trukmė - 400 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami teisinių dokumentų rengimo, bylų nagrinėjimo, atstovavimo teismuose, konsultavimo ir kiti gebėjimai.