Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Informatikos inžinerija (anglų k. - Informatics engineering)

Studijų krypties grupė

Informatikos mokslai

Studijų kryptis

Informatikos inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Elektronika ir automatika

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Informatikos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6108

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-25

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121BX029

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450714

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji informatikos inžinerijos bakalaurai studijuoja: bendrojo universitetinio lavinimo dalykus, studijų pagrindų dalykus, specialaus lavinimo dalykus (inžinerinės kompiuterinės grafikos programas, programavimo įvadą, asemblerinį programavimą ir valdymą, operacines sistemas, duomenų bazes, skaitmeninės grandines ir kompiuterių architektūrą, kompiuterių techninių sistemų įrangą, kompiuterių tinklus, programos inžinerijos įvadą, sistemų teoriją ir kitus dalykus).
Praktinės studijos vyksta 8 semestre. Praktinių studijų trukmė - 400 val. Praktikos metu studentai įtvirtina studijų metu įgytas teorines žinias ir vysto gebėjimus pagal užsakovų pageidavimus specifikuoti, projektuoti ir diegti kompiuterines sistemas, jų techninę ir programinę įrangą, nustatyti sistemų vertę bendrais kokybės parametrais bei kitus gebėjimus.