Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Staliaus mokymo programa

Švietimo sritis

Architektūra ir statyba

Valstybinis kodas

330073209

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

3540732

Švietimo posritis

Statyba ir statybos inžinerija

Kompetencijos, reikalingos atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai, pavadinimas

Nėra duomenų

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

71 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

60 sav.

Mokymosi pasiekimų dokumento pavadinimas, kodas

Stalius/4
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Būsimieji staliai teoriniuose užsiėmimuose mokomi medžio apdirbimo technologijos, medienos apdirbimo įrengimų konstrukcijos, bendrosios elektrotechnikos pagrindų, žaliavų savybių ir naudojimo, braižybos ir brėžinių skaitymo, darbų saugos ir sveikatos ir kt.
Praktinis mokymas vyksta mokyklų (centrų) dirbtuvėse, lentpjūvėse, baldų, statybos, remonto įmonėse. Praktinio mokymo trukmė - 48 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami medžio apdirbimo, baldų gaminimo ir kt.gebėjimai.
Staliaus mokymo programa skirta asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą.