Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Vizualinės reklamos gamintojo mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

3540414

Valstybinis kodas

330041402

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Rinkodara

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Vizualinės reklamos gamintojas, LTKS IV

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Profesinio rengimo standarto pavadinimas, kodas

Vizualinės reklamos gamintojo rengimo standartas, S334201

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

71 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

60 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Vizualinės reklamos gamintojas, LTKS IV
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22

Programos moduliai

2426

Programos apimtis kreditais

110
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Būsimieji reklamos gamintojai teorinių užsiėmimų metu mokomi reklamos mokslo, reklamos agentūros steigimo ir valdymo procesų organizavimo, reklamos užsakymų rengimo, kompiuterinių taikomųjų programų panaudojimo, spausdintos ir video reklamos kūrimo technologijos, komercinių pasiūlymų rengimo, marketingo pagrindų, reklamos priemonių kūrimo, reklamos poveikio tyrimo, drabužių demonstravimo, kosmetikos panaudojimo, apskaitos pagrindų, raštvedybos, menų ir meninės raiškos, profesinio etiketo, darbų saugos, specialybės užsienio kalbos, ekonomikos, verslo pagrindų.
Praktinis mokymas vyksta mokyklos praktinio mokymo dirbtuvėse, prekybos įmonėse ir kitose firmose, įmonėse, įstaigose bei organizacijose. Praktinio mokymo trukmė – 48 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami reklamos gamybos,, organizavimo, pateikimo vartotojams ir kiti gebėjimai.