Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Verslo vadyba (anglų k. - Business Management)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Vadyba

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Verslas ir administravimas (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6612

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, -, -
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531LX004

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550410

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

- Verslo vadybos studijų programoje studijuojami:
1) Bendrojo lavinimo dalykai (bendrieji koleginių studijų dalykai);
2) Studijų pagrindų dalykai, apimantys fundamentinius, socialinius bei pasirenkamuosius dalykus, specialieji studijų programos dalykai.
- Studijų metu atliekamos 5 praktikos: pažintinė realioje firmoje, verslo praktinio mokymo, profesinė, marketingo tyrimų bei specialybės baigiamoji praktikos. Verslo praktinio mokymo bei iš dalies profesinė ir marketingo tyrimų praktikos atliekamos kolegijoje. Kitos praktikos atliekamos įmonėse, organizacijose, įstaigose ar jų padaliniuose. Praktikų apimtis – 30 (iki 2011 m. rugsėjo 1 d. – 20) kreditų. Baigiamosios praktikos vieta derinama su baigiamojo darbo tema ir atitinka tai darbo vietai, kuriai rengiamas absolventas. Studentas, dirbantis vadybininko darbą, praktikas (pažintinė realioje firmoje, profesinė ir specialybės baigiamoji) gali atlikti savo darbo vietoje pagal individualią praktikos programą.