Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Scenografija (anglų k. - Scenography)

Studijų krypties grupė

Menai

Studijų kryptis

Dailė

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Dailė

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Menų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7101

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras (neteisingu kodu)

Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas

Studijų kokybės vertinimo centras, 2023-08-31

Akreditavimo įsakymas

SV6-36

Akreditavimo vertinimo išvados

VDA Scenografija MA 2017.pdf

Valstybinis kodas

6211PX014

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470213

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Programos tikslas – parengti profesionalų dailininką scenografą turintį gilių scenografijos teorijos bei jos taikymo žinių, suvokiantį šiuolaikines tarptautines dramaturgijos ir scenografijos, šiuolaikinio meno ir kultūros tendencijas, turintį savitą kūrybos braižą, gebantį parengti ir realizuoti sudėtingus scenografijos projektus taikant tradicines ir inovatyvias priemones bei metodus; turintį mokslinių, meninių tyrimų bei meno kritikos įgūdžių; gebantį atsakingai ir kokybiškai užsiimti individualia kūrybine veikla.
Studijų programos turinys:
pagrindiniai studijų dalykai: Vizuali spektaklio kalba 1-3, Vizualinės strategijos 1-4, Šiuolaikinės tendencijos dramaturgijoje ir scenografijoje, Spektaklio režisūrinė koncepcija (dalykai apima 50 % studijų programos apimties);
praktika: Techninis scenografijos projekto realizavimas (4 savaitės)
Tolimesnių studijų galimybės: programos absolventas gali tęsti studijas trečios pakopos studijose Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose.